Flexalen protectube

Flexalen

Flexalen brend je svoje mesto na tržištu uspostavio početkom 80-ih godina. Flexalen pre izolovane plastične cevi se goriste za grejanje/hlađenje, pri izgradnji i projektovanju vodovoda, geotermalnih aplikacija, itd.

Sve Flexalen proizvodi odnosno sve pre izolovane cevi su napravljene od ekoloških materijala kako bi se mogle u potpunosti reciklirati. Flexalen cevi kao i kompletni sistemi su veoma otporni na koroziju, otporni na pritisak i na temperaturu (do 95°C i 8 bara). Flexalen cevi su vrlo fleksibilne i zbog svog sastava pružaju bezbednost i homogenost zavarivanja veza.

S obzirom na visoku fleksibilnost brza i jednostavna instalacija je moguća. Vek trajanja je preko 40 godina.

Materijali od kojih su sačinjene Flexalen cevi daju cevnim sistemima jedinstvenu prednost u odnosu na druge plastične izolovane sisteme.

- jedinstvena konstrukcija koja je vrlo sigurna
- nepromočiva veza između valovite spoljašnje cevi i izolacije
- visoka fleksibilonost na niskim temperaturama
- visoka fleksibilonost pri savijanju uglova
- veoma nizak gubitak trenja
- jedinstvene za instaliranje
- itd..