O nama

 
 
„Termoprodukt kompani“ d.o.o. počinje da se razvija 1994.godine kada je Zoran Germanac osnovao samostalnu radnju „Termoprodukt“ za hemijsko pranje rezervoara od mazuta i lakog goriva zapremine od 5 do 40.000m³ , kotlova i izmenjivača toplote i transport mazuta.

„Termoprodukt kompani“ d.o.o.
od samog početka sa velikim entuzijazmom malog kolektiva u potpunosti je spremno da odgovori na sve poslovne izazove, stalne želje za usavršavanjem i dostizanjem navjiših standarda.

Osnovna delatnost „Termoprodukt kompani“ d.o.o.je izvođenje cevnih instalacija, predizolovanih i klasičnih cevi za daljinski sistem grejanja; kućne grejne instalacije; primarne i sekundarne podstanice.

Širenjem i unapređenjem poslovanja 2000.godine formira preduzeće „Termoprodukt kompani“ d.o.o. sa 30 stalno zaposlenih. Od početka rada „Termoprodukt“ stasao je u jedno od vodećih preduzeća u okviru svoje delatnosti sa tendencijom daljeg razvoja.