Sertifikati i licence

„Termoprodukt kompani“ d.o.o. od samog početka sa velikim entuzijazmom malog kolektiva u potpunosti je spremno da odgovori na sve poslovne izazove, stalne želje za usavršavanjem i dostizanjem navjiših standarda. Tako da je u svom radu dobilo više vrsta sertifikata i licenci za rad.

Kao što su:

-Sertifikati Privrednog društva za sertifikaciju i nadzor menadžment sistema "GLOBALSERT" (SRPS ISO 9001:2008 ; SRPS ISO 14001:2008 ; SRPS OHSAS 18001 :2008);
-Sertifikat za kvalitet pri izvođenju zavarivačkih radova Međunarodnog Instituta za zavarivanje (ISO 3834-3);
-Sertifikat za montažu predizolovanih sistema kontrolnog tela "SGS Beograd d.o.o." (SRPS EN 13941. 2012),

                           

Sertifikat SRPS ISO 9001:2008

Sertifikat SRPS ISO 14001:2008

Sertifikat SRPS OHSAS 18001:2008  

Sertifikat IIW  ISO 3834-3

Sertifikat SRPS EN 13941:2012