Flexalen 600

Flexalen 600 se uglavnom primenjuje u aplikacijama za daljinsko grejanje i hlađenje sistema, škola i stambenih naselja.

Flexalen 600 sistem pruža sledeće prednosti:

 • nepromočiva veza između valovite spoljašnje cevi i izolacije
 • top pena kvalitet - dokazano λ = 0,031 W/mK на 50 ° C
 • lagani sistem (1,6 kg za 2x32 u 125 spoljašnje kućište)
 • visoka fleksibilnost na niskim temperaturama ispod 0 °C
 • lako se instalira
 • veoma nizak gubitak trenja - dokazano za visoke brzine protoka
 • pojedinačne cevi do 110mm
 • dvostruke cevi do 63mm
 • sistem cevi za vodovod i grejanje
 • temperaturni opseg od -15°C do to 95°C
 • zadovoljava uslove za održivu izgradnju

 

Flexalen 600 tabele                   Download (218 kb)

Flexalen 600 tehnički detalji      Download (136 kb)